Tin tức - sự kiện

Nhiều hơn

  THÔNG BÁO

  Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Văn Tý

  0
  Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Trần Văn Tý

  Thông báo và thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển Kinh tế – Xã hội vùng Tây Nguyên” lần 2 năm 2018

  0
  Hội thảo khoa học Quốc gia “Phát triển Kinh tế -xã hội vùng Tây Nguyên” là diễn đàn trao đổi học thuật của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, là nơi gặp gỡ giữa chình quyền các địa phương Tây Nguyên, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu nhằm trao đổi và đề xuất các vấn đề về:
  Triển vọng từ máy bóp bóng ambu trợ thở hỗ trợ điều trị dịch bênh COVID-19

  liên kết nhanh

  NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

  Thông báo cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” Đại học Huế lần thứ I, năm 2018

  Với mục đích tạo dựng và phát huy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, học sinhm sinh viên (HSSV) đang công tác, học tập tại các trường Đại học thành viên và đơn vị trực thuộc tại Đại học Huế;

  thông báo - công văn

  văn bản pháp quy