Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Lê Thị Cúc

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Lê Thị Cúc
Chuyên ngành: Khoa học cây trồng.

Đề tài:Nghiên cứu tuyển chọn giống ngô lai trung ngày năng suất cao và một số biện pháp kỹ thuật canh tác tại tỉnh Quảng Ngãi

Người hướng dẫn:

1. GS.TS. Trần Văn Minh, Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.

2. TS. Phạm Đồng Quảng,Bộ NN&PTNT.

Thời gian:8h00 ngày 28 tháng 3 năm 2018

Địa điểm:Phòng họp Đại học Huế – số 4 Lê Lợi, Thành phố Huế.
Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.