Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Lê Công Nam

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Lê Công Nam

Chuyên ngành:Khoa học cây trồng.

Đề tài:Nghiên cứu bón phân khoáng theo chẩn đoán dinh dưỡng lá cho cây cao su ở Quảng Trị

Người hướng dẫn:

1. PGS.TS. Nguyễn Minh Hiếu, Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.

2. PGS.TS. Dương Viết Tình,Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.

Thời gian: 14h00 ngày 26 tháng 4 năm 2018

Địa điểm:Phòng họp Đại học Huế – số 4 Lê Lợi, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự .