Cơ cấu tổ chức

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, ĐẠI HỌC HUẾ NHIỆM KỲ

Stt Họ và tên Chức vụ tại đơn vị Email
1. Trần Đăng Hoà Phó BTĐU, CTHĐ trường Trường ĐHNL trandanghoa@huaf.edu.vn
2. Nguyễn Trọng Dũng Thư ký HĐT nguyentrongdung@huaf.edu.vn
3. Huỳnh Văn Chương Cục trưởng Cục QLCL huynhvanchuong@hueuni.edu.vn
4. Trần Thanh Đức Bí thư Đảng ủy

Hiệu trưởng Trường ĐHNL

tranthanhduc@huaf.edu.vn
5. Lê Đình Phùng Phó Hiệu trưởng Trường ĐHNL phung.ledinh@huaf.edu.vn
6. Nguyễn Tân Gíam đốc sở GD và ĐT TTH ntan.sgddt@thuathienhue.gov.vn
7. Trần Quốc Thắng CTUBND huyện Quảng Điền tqthang.quangdien@thuathienhue.gov.vn
8. Trương Văn Giang Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng công trình NN &PTNN tỉnh TT Huế tvgiang.snnptnt@thuathienhue.gov.vn

giangkhtd@gmail.com

9. Dương Văn Thành Chủ tịch công đoàn trường ĐHNL duongvanthanh@huaf.edu.vn
10. Trần Tiến Phó TGĐ Tập đoàn Thagrico trantien0913851575@gmail.com
11. Nguyễn Văn Toản Trưởng khoa cơ khí và Công nghệ nguyenvantoan@huaf.edu.vn
12. Nguyễn Hữa Văn Trưởng khoa Chăn nuôi Thú y nguyenhuuvan@huaf.edu.vn
13. Hoàng Thị Ngọc Vân Trưởng phòng KH – Tài chính hoangthingocvan@huaf.edu.vn
14. Nguyễn Lê Quốc Anh BCH Đoàn trường ĐHNL 22l4010002@huaf.edu.vn

2020 – 2025