Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Văn Tý

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Trần Văn Tý

Chuyên ngành:Khoa học cây trồng.

Đề tài:Nghiên cứu hiệu quả sử dụng phân hữu cơ với chế phẩm Trichoderma và Pseudomonas cho cây lạc tại Thừa Thiên Huế

Người hướng dẫn:

1. PGS.TS. Trần Thị Thu Hà, Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.

2. PGS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa,Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.

Thời gian: 8h00 ngày 3 tháng 5 năm 2018

Địa điểm:Phòng họp Đại học Huế – số 4 Lê Lợi, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự .