Thông báo cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” Đại học Huế lần thứ I, năm 2018

Với mục đích tạo dựng và phát huy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, học sinhm sinh viên (HSSV) đang công tác, học tập tại các trường Đại học thành viên và đơn vị trực thuộc tại Đại học Huế;

Tìm kiếm, chọn lọc, ươm mầm các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo có tiềm năng để tham gia cuộc thi các cấp trong chương trình khởi nghiệp năm 2018 và 2019; Tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinhm HSSV có cơ hội tiếp cận với các quỹ đầu tư, nhà đầu tư thiên thần để hiện thực hóa ý tưởng.

Đại học Huế tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” Đại học Huế lần thứ I, năm 2018.

1. Thời gian: Từ tháng 5/2018 đến tháng 9/2018

2. Đối tượng dự thi: Cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, HSSV đang công tác, học tập tại các trường đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Huế; mỗi cá nhân, nhóm cá nhân có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

3. Phạm vi ý tưởng, dự án khởi nghiệp:

– Các ngành nghê sản xuất, kinh doanh mà Nhà nước không cấm (theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014)

– Khuyến khích ý tưởng khởi sự kinh doanh các ngành nghề sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chuyên môn của các đơn vị thành viên thuộc Đại học Huế, các ý tưởng sáng tạo, tư duy mới, độc đáo và phát triển bền vững.

– Ý tưởng khởi nghiệp có thể phát triển từ các mô hình đã và đang hoạt động trong thực tiễn ở địa phương, từ kết quả của các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đặc biệt khuyến khích các ý tưởng sáng tạo có hàm lượng khoa học cao.

– Khuyến khích thực hiện các ý tưởng khởi nghiệp thuộc 05 chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 được phê duyệt bởi Bộ Khoa học và Công nghệ.

– Khuyến khích các ý tưởng khởi nghiệp dự thi có tính ứng dụng công nghệ như: Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ xanh, công nghệ sạch, công nghệ vật liệu mới… nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ có chất lượng.

Xem chi tiết nội dung và thể lệ cuộc thi tại link:http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/481-QD-DHH-654