Hội thảo “Quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ”

Trong chuỗi các hoat động kỷ niệm 55 năm thành lập Trường (1967-2022), ngày 26/8/2022, Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã tổ chức Hội thảo “Quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ”.

Mục đích của Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, chia sẽ kinh nghiệm về thực hiện quản trị đại học, chức năng nhiệm vụ của Hội đồng trường trong quản trị đại học trong xu thế tự chủ.

Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Nguyễn Duân – Thư ký Hội đồng ĐHH, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể ĐHH; PGS.TS. Trần Thanh Đức – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường ĐHNL; GS.TS. Trần Đăng Hòa – Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS. Lê Đình Phùng – Phó Hiệu trưởng cùng các thầy cô là trưởng phó các đơn vị, trưởng phó các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

Đặc biệt đến tham dự Hội thảo có GS.TS. Nguyễn Thanh Phương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Cần Thơ;  GS.TS Trần Đức Viên – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;  GS.TS Bùi Chí Bửu – Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Nông nghiệp – Lâm nghiệp; GS. TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, GS.TS Trần Đăng Hòa – Chủ tịch Hội đồng trường cho biết “Tự chủ đại học được coi là xu thế phát triển tất yếu, là điều kiện cần thiết đối với các trường đại học để tồn tại, phát triển. Thực hiện tốt vấn đề tự chủ đại học sẽ mở ra những cơ hội phát triển lớn cho các trường đại học. Như vậy muốn thực hiện vấn đề tự chủ đại học đòi hỏi các trường đại học cần có chiến lược quản trị đại học. Quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ đã tạo cho các trường đại học những thời cơ cũng như những thách thức nhất định trong quá trình phát triển”.

GS.TS. Trần Đăng Hòa – Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc

Hội thảo đã lắng nghe các tham luận của: GS.TS. Trần Thanh Phương với bài “Trường Đại học Cần Thơ với tiến trình tự chủ: Những việc đã và đang thực hiện”; tham luận của GS.TS Trần Đức Viên với bài “Hội đồng trường trong tiến trình tự chủ đại học ở các trường đại học công lập trong giai đoạn hiện nay: Nhu cầu tự thân hay dân chủ hình thức?” và bài “Mối quan hệ giữa cơ quan chủ quản và trường đại học”;  tham luận của GS. TS. Trần Văn Chứ với bài “Một số giải pháp trong tự chủ của các trường khối Nông Lâm” và tham luận của PGS.TS. Nguyễn Duân với bài “Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đại học Huế”.

Phát biểu của PGS.TS. Trần Thanh Đức – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

Thay mặt lãnh đạo Trường ĐHNL, ĐHH, PGS.TS. Trần Thanh Đức – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã nêu những thực trạng cũng như  một số giải pháp nhằm phát triển nhà trường trong thời gian tới và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý vị đại biểu đã đến tham dự, đóng góp cho sự thành công của Hội thảo và mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ quý báu của quý vị đại biểu trong sự phát triển của Trường.

Một số hình ảnh tại hội thảo: