Kỳ họp thứ tư Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện chương trình công tác, chiều ngày 31.3.2021,  tại trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) diễn ra cuộc họp Hội đồng trường kỳ họp thứ tư, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự buổi họp có PGS.TS. Huỳnh Văn Chương – Bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc ĐHH, thành viên Hội đồng trường; Ông Nguyễn Tân – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Thừa Thiên Huế, thành viên Hội đồng trường; Ông Trần Tiến – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, thành viên Hội đồng trường; Ông Trương Văn Giang – Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ThừaThiên Huế, thành viên Hội đồng trường; Ông  Trần Quốc Thắng – Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, thành viên Hội đồng trường.

Về phía Nhà trường có GS.TS. Trần Đăng Hoà – Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Trần Thanh Đức – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; Các thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại diện lãnh đạo các phòng chức năng của Nhà trường.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng trường, Hội đồng đã thảo luận, góp ý và thông qua “Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường ĐHNL, ĐHH nhiệm kỳ 2020 – 2025”.  Quy chế được thông qua và đánh giá cao của tất cả các thành viên trong hội đồng, đây là cơ sở quan trọng để xác định cơ cấu tổ chức cả Hội đồng trường.

GS.TS. Trần Đăng Hòa – Chủ tịch Hội đồng trường, điều hành cuộc họp

Hội đồng trường đã thảo luận, thống nhất giới thiệu và bầu nhân sự cho các Ban: Thường trực Hội đồng trường gồm 7 thành viên; 4 Ban của Hội đồng trường: Ban Quản trị chiến lược – Tổ chức – Nhân sự; Ban Đào tạo – Khoa học công nghệ, Ban Tài chính – Cơ sở vật chất và Ban giám sát, mỗi Ban có từ 5 đến 9 thành viên với 01 trưởng Ban, 01 Phó trưởng ban, 01 Thư ký.

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương – Bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc ĐHH phát biểu
Ông Nguyễn Tân – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu

Tại buổi họp,  Hội đồng cũng  đã thông qua Nghị quyết về Chương trình công tác và Kế hoạch Giám sát của Hội đồng trường năm 2021 và giao cho Thường trực Hội đồng trường cụ thể hoá các nghị quyết này để thực hiện; Đồng thời, Hội đồng đã lắng nghe các đại diện lãnh đạo các phòng chức năng trình bày Đề án tuyển sinh năm 2021” cho hình thức chính quy, hệ vừa học vừa làm và các bậc đào tạo; Báo cáo tình hình Thu, Chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 và  Dự toán Thu, Chi NSNN năm 2021 của trường ĐHNL, ĐHH mà Hiệu trưởng nhà trường đã trình cho Hội đồng trường trước đó. Các thành viên Hội đồng trường đã có các ý kiến đóng góp để Đề án và bản Dự toán hoàn thiện hơn, sau đó Hội nghị đã bỏ phiếu thông qua và Giao cho Hiệu trưởng thực hiện.

Cũng tại buổi họp, Hội đồng trường đã ra Nghị quyết về việc sẽ soạn thảo và ban hành: Quy chế Tổ chức Hoạt động của Nhà trưởng; Quy chế dân chủ cơ sở và Quy chế tài chính và giao cho Thường trực Hội đồng trường phối hợp với Ban Giám hiệu xây dựng các quy chế trên để Đảng ủy Trường cho ý kiến trước khi trình Hội đồng trường xem xét, quyết định tại kỳ họp tiếp theo.

Biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường ĐHNL, ĐHH nhiệm kỳ 2020 – 2025”
Đóng góp ý kiến các thành viên Hội đồng trường
Đóng góp ý kiến các thành viên Hội đồng trường