Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Từ Đức

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Từ Đức

Chuyên ngành:Quản lý đất đai

Đề tài:Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hợp lý trong công tác giao đất lâm nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Người hướng dẫn:

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Đại học Huế.

Thời gian:8h00 ngày 4 tháng 5 năm 2018

Địa điểm:Phòng họp số 2 – Trường Đại học Nông Lâm Huế

 
Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự .