Phiên họp thường kỳ lần thứ 7 của Hội đồng trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2022 của Hội đồng trường,  ngày 31 tháng 5 năm 2022, Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ  bảy dưới sự chủ trì của GS.TS Trần  Đăng Hòa – Chủ tịch Hội đồng trường để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Trường.

Tham dự cuộc họp gồm có Chủ tịch Hội đồng và các ủy viên trong Hội đồng trường ĐHNL, ĐHH.

Tại phiên họp lần này, các thành viên Hội đồng Trường đã tiến hành thảo luận và cho ý kiến về hồ sơ tài liệu liên quan trình Hội đồng Trường, gồm có: Tờ trình số 25/TTr-ĐHNL ngày 26 tháng 5 năm 2025 của Hiệu trưởng  về việc đề nghị xem xét quyết định nhân sự  bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025 đối với PGS.TS Nguyễn Hữu Văn, UV Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm, Trưởng Khoa Chăn nuôi Thú y,  nhiệm kỳ 2020-2025; Tờ trình số 25/TTr-ĐHNL-KHTC của Hiệu trưởng về việc phê duyệt dự toán thu, chi NSNN năm 2022 và thông qua Kế hoạch giám sát năm 2022 của Hội đồng trường.

Toàn cảnh cuộc họp

Hội đồng trường đã nghe đồng chí Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I, Quý II và một số nhiệm vụ trọng tâm của Quý III; Báo cáo của đồng chí Hiệu trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I, Quý II và nhiệm vụ trọng tâm Quý III của Nhà trường.

GS.TS Trần Đăng Hòa – Chủ tịch Hội đồng trường, chủ trì cuộc họp
PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Chủ tịch Hội đồng Đại Huế,  thành viên Hội đồng trường phát biểu ý kiến

 Trên cơ sở thảo luận, phân tích kỹ lưỡng, Hội đồng Trường đã thống nhất cao thông qua Nghị quyết về nhân sự bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng nhiệm ký 2020-2025 đối với PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn , UV Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm, Trưởng Khoa Chăn nuôi Thú y  nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết về Kế hoạch hoạt động giám sát năm 2022 của Hội đồng trường.

Cũng tại phiên họp lần này, Hội đồng trường giao đồng chí Hiệu trưởng chỉ đạo các đơn vị chức năng  hoàn thiện các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý III như báo cáo tại phiên họp.